Vistelseregler för Odengården

  • Alkohol- och drogfri miljö, både inom- och utomhus.
  • Vintertid kan området framför huset vara snötäckt varför hyresgästen måste vara beredd att skotta bort snön. Redskap för detta finns på verandan.
  • Tidigaste incheckningstid är kl. 15,00 om inget annat avtalats.
  • Utcheckning sker senast kl. 12,00 om inget annat avtalats.
  • Fullständig städning ska utföras innan avfärd, se separat information för städning här.
  • Respekt för grannar förutses – Dämpad nivå efter kl. 22,00!
  • Den självklara grundregeln är som alltid: Lämna huset så som du själv skulle vilja finna det! Svårare än så är det inte.