Om IOGT-NTO 442

Vår lokal i Valbo

Vi är en av IOGT-NTO:s lokalföreningar som arbetar för ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vår förening har nummer 442 och bildades 1883-03-04.

Välkommen att hänga med oss! Vi har en fantastisk lokal på Stenhuggarvägen i Valbo, bakom Bida Lite, där vi träffas och trivs. Det enda kravet är att i vår lokal är det drogfritt som gäller.

Det går att hyra vår lokal. Kontakta BengtOlof Bokström på bokas2417@gmail.com eller telefon 070-539 40 68.
OBS! Dessa kontakter gäller INTE för Odengården.